• Buffy the vampire slayer (Buffy la tueuse de vampire